ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 مجموعه چکیده مقاله های سی و ششمین گردهمای و سومین گردهمایی ملی علوم زمین
چکیده مقاله ها ی گردهمایی (لاتین)
يکشنبه 20 اسفند 1396
 فایل الگوی ارائه به صورت سخنرانی
جمعه 27 بهمن 1396
 فایل الگوی ارائه به صورت پوستر
جهت تهیه پوستر فایل مربوطه را دانلود و طبق آن پوستر تهیه بشود.
جمعه 27 بهمن 1396
 انتقادها، پیشنهادها، شکایات
سه شنبه 24 بهمن 1396
 فرم ایده های نو
جهت شرکت در نشست تخصصی ایده های نو فرم پیوست را تکمیل و به آدرس nigct.ir@gmail.com ایمیل کنید.
چهارشنبه 18 بهمن 1396
 کتاب برتر
ثبت نام در برنامه کتاب برتر
شنبه 23 دى 1396
 فایل الگوی مقاله
برای نگارش مقاله، از فایل پیوست استفاده و از طریق وب سایت همایش ارسال گردد.
چهارشنبه 15 شهريور 1396
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :