ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
  محورهای زیر رویکرد زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی

 

·         تحلیل ساختاری ناحیه ای

·         زمین ساخت تجربی

·         دما- زمان سنجی و تکامل ساختاری

·         زمین ساخت و رسوبگذاری

·         زمین ساخت و ماگماتیسم

·         زمین ساخت و کانی زایی

·         زمین ساخت کاربردی

·         ریخت زمین ساخت و نو زمین ساخت

·         گسل های پنهان و گسل های پی سنگی

·         زمین ساخت نمک

 

تاریخ درج : يکشنبه 26 آذر 1396
تعداد بازديد از اين صفحه : 660
آخرين تاريخ بازديد :27 مرداد 1397  17:11
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :