ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
محورهای زیر رویکرد چینه و فسیل شناسی

 

·         تازه های دیرینه شناسی

·         ریز دیرینه شناسی

·         دیرینه شناسی بی مهره گان

·         دیرینه شناسی مهره داران

·         دیرینه شناسی گیاهی

·         پالینولوژی دیرینه

·         آثار فسیل ها

·         دیرینه شناسی کواترتری

·         بوم شناسی دیرینه

·         جغرافیایی زیستی دیرینه

·         چینه نگاری زیستی

·         انقراض های مهم و عوامل تاثیر گذار بر آن

·         کاربرد دیرینه شناسی در اکتشافات ذخایر هیدروکربنی

·         کاربرد دیرینه شناسی در زمین باستان شناسی چینه و فسیل شناسی

·         سنگ شناسی چینه ای

·         زمان زمین شناسی

·         زمان چینه ای

·         ویژگی مغناطیس پس مانده لایه ها

·         بررسی ناپیوستگی و تغییرات سطح آب

·         بررسی توالی ها و سیکل های چینه شناسی

·         بررسی رویدادهای چینه شناسی

·         ویژگی خاک شناسی خاک های فسیل

·         ویژگی های زمانی لایه ها

·         چینه شناسی رخساره ای

 

تاریخ درج : يکشنبه 26 آذر 1396
تعداد بازديد از اين صفحه : 1088
آخرين تاريخ بازديد :28 مرداد 1397  8:41
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :