ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

نام رویکرد: زمین شناسی بنیادی

دبیر علمی: دکتر مسعود زمانی پدرام
دبیر اجرایی: سارا سلیمانی
سرفصل ها:

·         چینه و فسیل شناسی

·        رسوب شناسی، سنگ های رسوبی و زمین شناسی کواترنری

·        زمین شناسی دریایی

·         پترولوژی (سنگ های آذرین و دگرگونی)

·         زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی

·         زمین شناسی نفت

 اعضاء کمیته علمی:

 

Ø       محتاط، طیبه (مسئول علمی زیر رویکرد فسیل شناسی)

Ø       کریمی باوندپور، علیرضا (مسئول علمی زیر رویکرد زمین شناسی نفت و دیاپیریسم)

Ø       مجیدی فرد، محمودرضا (مسئول علمی زیر رویکرد چینه شناسی)

Ø       فودازی، محمد (مسئول علمی زیر رویکرد پترولوژی)

Ø       نجفیها، بابک (مسئول علمی زیر رویکرد زمین شناسی دریایی)

Ø       غلامی، پریسا (مسئول علمی زیر رویکرد زمین شناسی کواترنری و سنگ های رسوبی)

Ø       بیرالوند، مسعود (مسئول علمی زیر رویکرد زمین شناسی تکتونیک)

سایر اعضاء کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

 

 

-          اژدری، علی

-          باریر، اریک

-          بالینی، مارکو

-          بهارفیروزی، خلیل

-          پشتکوهی، منیره

-          جوادی، حمیدرضا

-          خلعتبری، مرتضی

-          ذوالفقاری، صدیقه

-          رشید، حمیده

-          رشیدی، علی

-          زانکی، آندرا

-          سلامتی، رضا

-          سهرابی، زهره

-          شهیدی، علیرضا

-          شیخ الاسلامی، محمدرضا

-          طاهری، جعفر

-          فرزیش، فرانس

-          فریدی، محمد

-          قاسمی، محمدرضا

-          قدیرزاده، ایوب

-          قریب، فریبرز

-          قلمقاش، جلیل

-          کریمخانی، افشین

-          کهنسال، رضا

-          لک، راضیه

-          محمدیها، کوروش

-          مصفا، حمیدرضا

-          نظری، حمید

-          نیکورا، آلدا

-          ویلسون، مارکوس

-          یوسفی، طهمورث

 

 

تاریخ درج : دوشنبه 25 دى 1396
تعداد بازديد از اين صفحه : 2687
آخرين تاريخ بازديد :28 مرداد 1397  19:11
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :