ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
  محورهای زیر رویکرد زمین شناسی دریایی

·          رسوب شناسی و محیط رسوبی

·         شیمی آب و ژئوشیمی نهشته های دریایی

·          ژئوفیزیک دریایی

·          زمین ساخت ساحل و دریا

·          ژئومورفولوژی نواحی ساحلی

·          مهندسی و مورفودینامیک ساحلی

 

تاریخ درج : يکشنبه 26 آذر 1396
تعداد بازديد از اين صفحه : 428
آخرين تاريخ بازديد :4 خرداد 1397  22:17
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :